pośredniczymy w sprzedaży / zakupie

zajmujemy się obsługą przetargów

AKTUALNE SPRZEDAŻE:

Syndyk Masy Upadłości Zbigniew Typrowicz
Traditional Polish Style Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000246488, NIP: 8971720391)
sprzeda dwie nieruchomości:
1) dz. nr 2049/4, o pow. 0,6046ha, poł. w Olkuszu, KW nr KR1O/00070108/2
2) dz. nr 2049/5, o pow. 0,4924 ha, poł w Olkuszu, KW nr KR1O/00071035/6

Regulamin przetargu – działka nr 2049/4, KW nr KR1O/00070108/2

Regulamin przetargu – działka nr 2049/5, KW nr KR1O/00071035/6

Postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 4 08 2023 r. – zgoda na sprzedaż

Postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia VII Wydział Gospodarczy dla spraw restrukturyzacyjnych i naprawczych z dnia 3 08 2020 r. o ogłoszeniu upadłości

Postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 28 01 2023 r.
odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa, jako całości

Wypis z rejestru gruntów – działka 2049/4 oraz działka 2049/5