DGI SEVEXIM Sp. z o.o.

ul. Sosnowiecka 32E/20, 31-345 Kraków

tel.: 12 639 00 66, 12 639 00 68

kom.: 509 410 700

email1: dgiseweryn@gmail.com

email2: robert.seweryn@sevexim.pl


Nr NIP: 6762178283, Regon 356260018

Nr KRS: 0000152636

Kapitał zakładowy: 50.000 zł (wpłacony w całości)